Video

Autodesk Maya

Promocje

Opis szkolenia

Maya jest zaawansowanym pakietem przeznaczonym do tworzenia grafiki i animacji 3D. Ilość i elastyczność funkcji stawia go w szeregu najczęściej używanych narzędzi graficznych wykorzystywanych w przemyśle filmowym i w grach komputerowych.

 

Cele i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika kursu ze wszystkimi podstawowymi funkcjami pakietu Maya i przekazanie mu umiejętności: modelowania i korzystania z narzędzi do modelowania siatek 3D; nakładania tekstur, budowania sceny i zarządzania nią; prawidłowego oświetlania brył; posługiwania się narzędziami do animacji; korzystania z modułu dynamiki oraz symulacji zdarzeń fizycznych (kolizji pomiędzy obiektami, symulacji reakcji ciał stałych, materiałów i gazów).

 Szkolenie prowadzimy tylko w trybie indywidualnym

Ramowy Program Szkolenia

 

 • Interface programu:
  • Menu główne.
  • Półki z narzędziami i właściwościami.
  • Okna widokowe i ich właściwości.
  • Narzędzia transformacji (selekcja wierzchołków, przemieszczanie, skalowanie, rotacja).
  • Okno Outliner.
  • Edytor atrybutów.
  • Edytor materiałów (Hypershade).
  • Edytor hierarchii (Hypergraph hierarchy).
  • Okno Render view.
  • Kanały widoków, renderingu, animacji.
  • Selekcja obiektu.
 • Obiekty siatkowe:
  • Siatki typu Polygons.
  • Siatki typu Surfaces.
  • Siatki typu NURBS.
 • Nakładanie tekstur:
  • Czym jest Shaker group?
  • Tekstury i shakery.
  • Edytor materiałów (Hypershade), omówienie sposobu tworzenia materiałów.
  • Omówienie typowych komponentów potrzebnych do stworzenia materiałów.
  • Zagadnienia związane z mapowaniem UV.
  • Typy mapowań (planar, cylindrical, spherical).
  • UV Texture Editor.
  • Wypalanie map normalnych (normal maps).
  • Ćwiczenia z teksturowania.
 • Dynamika i deformacje:
  • Omówienie podstawowych narzędzi do deformacji (blend,wrap, twist itp.).
  • Pola siłowe: ich typy i rola w symulacjach komputerowych.
  • Ćwiczenia z dynamiki.
 • Animacja:
  • Poznanie podstawowych sposobów animacji.
  • Animacja z użyciem klatek kluczowych.
  • Animacja przy ścieżce (Motion path).
  • Animacja z użyciem Blend Shape.
  • Animacja z wykorzystaniem warstw (layers).
  • Ćwiczenia z animacji.
 • Rendering:
  • Podstawowe pojęcia związane z renderingiem.
  • Optymalizacja renderingu.
  • Rendering w przebiegach.
  • Silniki renderujące ze szczególnym uwzględnieniem MentalRay'a (omówienie podstawowych pojęć).
  • Ćwiczenia z renderingu.

 

 Typy i rodzaje szkoleń

A: indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: standardowe, szyte na miarę

Wymagania

Znajomość ogólnych zagadnień z dziedziny grafiki komputerowej. Znajomość programu Photoshop na poziomie podstawowym.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
32 godziny
28 godzin
24 godziny
Cena netto
-
-
1999 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin