Grafika

Adobe Illustrator

Promocje

Opis szkolenia

Adobe Illustrator to jeden z najpopularniejszych w Polsce profesjonalnych programów do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej.Szkolenie w tym zakresie dedykujemy tym, którzy chcieliby wykorzystać swoje umiejętności w pracy zawodowej związanej przede wszystkim z projektowaniem i obróbką grafiki na potrzeby poligrafii.

 

Cele i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi funkcjami programu Adobe Illustrator. Po ukończeniu szkolenia kursant potrafi profesjonalnie pracować na obrazach grafiki wektorowej na potrzeby DTP.

 

Ramowy Program Szkolenia

 • Ustawienie odpowiedniej przestrzeni kolorów Illustratora
 • Zmiana standardowych preferencji programu
 • Rysowanie prostych, złożonych obiektów i segmentów
 • Ręczna transformacje obiektów
 • Działanie narzędzi: gładzik, gumka, nóż, nożyczki
 • Posługiwanie się przyrządem Pędzel oraz konstruowanie i zapisywanie własnych dynamicznych końcówek pędzli
 • Zasady posługiwania się narzędziem Piórka
 • Ręczne odrysowywanie zeskanowanego loga
 • Korzystanie z wbudowanych filtrów
 • Zasady posługiwania się paletą odnajdywania ścieżek, wyrównań, transformacji
 • Tworzenie i stosowanie Symboli
 • Narzędzia Rozpylacza
 • Działanie ręcznych narzędzi do deformacji obiektów
 • Teksty i typografia (fonty – rodzaje, możliwości, instalowanie i zarządzanie fontami, importowanie tekstu; typografia – formatowanie znakowe i akapitowe, zaawansowana edycja długich ciągów tekstowych, oblewanie grafiki tekstem, zamiana tekstu na krzywe)
 • Pisanie tekstu w kształtach oraz po krzywych i jego edycja
 • Nadawanie obiektom kolorów podstawowych, dodatkowych, Pantone
 • Grupowanie, blokowanie, ukrywanie obiektów
 • Efekty wbudowane na obiektach
 • Kreowanie i zapisywanie własnych stylów
 • Maskowanie obiektów wektorowych i bitmapowych
 • Przezroczystości, spłaszczanie, tryby mieszania kolorów
 • Tworzenie innych rodzajów wypełnień – gradient, siatka kolorów, wzorek
 • Zniekształcanie obiektów za pomocą wbudowanych obwiedni i używanie własnych
 • Posługiwanie się narzędziem tworzenia przejść oraz modyfikacja powstałej metamorfozy
 • Tworzenie i edycja obiektów 3D
 • Korzystanie z palety Wygląd
 • Sposoby umieszczani grafiki rastrowej i jej właściwości
 • Korzystanie z narzędzia Live Trace
 • Narzędzie aktywnego wypełnienia
 • Automatyzacja pracy
 • Tworzenie plakatu
 • Zapisywanie PDF do potrzeb drukarni

 

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

 

Wymagania

Traktując grafikę wektorową i rastrową komplementarnie uważamy, że uczestnik tego kursu powinien znać podstawy posługiwania się Photoshopem. Dobrze widziana jest także znajomość jakiegokolwiek programu do tworzenia grafiki obiektowej (wektorowej) typu Corel, nie jest to jednak warunek niezbędny.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

NETTO=BRUTTO

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
20 godzin
16 godzin
14 godzin
Cena netto
875 zł
950 zł
1 100 zł

TERMINY

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin