Grafika

Adobe InDesign

Promocje

Opis szkolenia

Adobe InDesign to jeden z najpopularniejszych w Polsce profesjonalnych programów do projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych. Szkolenie w tym zakresie dedykujemy tym, którzy chcieliby wykorzystać swoje umiejętności w pracy zawodowej związanej z poligrafią, oraz osobom odpowiedzialnym za zamówienia w drukarniach i na co dzień współpracujących z nimi .

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi oraz zaawansowanymi funkcjami programu Adobe InDesign. Po jego ukończeniu kursant potrafi profesjonalnie składać grafikę i tekst na potrzeby DTP.

 

Ramowy Program Szkolenia

 • Nowy Dokument – rozmiar, łamy, marginesy, spady
 • Rysowanie prostych wbudowanych obiektów i ich modyfikacja
 • Konstruowanie kształtów złożonych narzędziem Piórka
 • Działanie palet: Filtry Ścieżek, Transformacje, Wyrównań
 • Korzystanie z palety Style Obrysu
 • Kreowanie kolorów podstawowych, dodatkowych, Pantone, gradientów
 • Działanie narzędzia Położenia Gradientu i jego zaniku
 • Ustawienia atrybutów Ramki Tekstowej
 • Sposoby wstawiania plików tekstowych stworzonych w innych edytorach tekstu
 • Formatowanie znaków – krój, styl, wielkość, interlinia, Kernning, Tracking, skalowanie, linia bazowa tekstu, obrót
 • Formatowanie akapitów – wcięcia akapitowe, inicjały, ustawianie przenoszeń i wyrównań, inicjał, odstępy przed/po akapicie, wcięcia całych akapitów, linie
 • akapitowe, listy numerowane/wypunktowane
 • Właściwości fontów OpenType, fonty i ich rodzaje
 • Wstawianie odstępów określonej szerokości – firet, półfiret, spacje, twarda spacja
 • Paleta Glify
 • Konstruowanie Stylów Znakowych i Akapitowych
 • Przypisywanie Stylów i ich modyfikacja
 • Importowanie stylów z innych dokumentów
 • Przygotowanie i tworzenie Spisu Treści
 • Wstawianie grafiki zapisanych w różnych formatach
 • Metody wyświetlania wprowadzanej grafiki
 • Sposoby wymuszania oblewania grafiki wokół tekstu
 • Wstawianie Tabel – formatowanie, ustawienia parametrów dla całej tabeli i dla komórek
 • Tworzenie Stylów Tabel, Komórek
 • Stosowanie Efektów wbudowanych
 • Tworzenie, używanie i modyfikacja stylów obiektowych
 • Budowanie dokumentu wielostronicowego – Strony Wzorcowe, Sekcje, metody przypisywania wzorca, dodawanie/odejmowanie stron, paginacja
 • Wprowadzanie przypisów dolnych dokumentu i ich wygląd
 • Tworzenie Bibliotek
 • Przygotowywanie makiet
 • Stworzenie ulotki reklamowej
 • Kompletowanie publikacji dla Studia Graficznego
 • Tworzenie PDF-ów, PostScript-u
 • Podgląd PDF/PostScript i ich sprawdzenie

 

 

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

 

Wymagania

Traktując grafikę DTP wielowymiarowo uważamy, że uczestnik tego kursu powinien znać Photoshopem i Illustratora , nie jest to jednak warunek niezbędny.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
20 godzin
16 godzin
14 godzin
Cena netto
830 zł
930 zł
1 080 zł

TERMINY

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin