Grafika

Adobe InDesign

Promocje

Opis szkolenia

Adobe InDesign to jeden z najpopularniejszych w Polsce profesjonalnych programów do projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych. Szkolenie w tym zakresie dedykujemy tym, którzy chcieliby wykorzystać swoje umiejętności w pracy zawodowej związanej z poligrafią, oraz osobom odpowiedzialnym za zamówienia w drukarniach i na co dzień współpracujących z nimi .

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi oraz zaawansowanymi funkcjami programu Adobe InDesign. Po jego ukończeniu kursant potrafi profesjonalnie składać grafikę i tekst na potrzeby DTP.

 

Ramowy Program Szkolenia

 • Nowy Dokument – rozmiar, łamy, marginesy, spady
 • Rysowanie prostych wbudowanych obiektów i ich modyfikacja
 • Konstruowanie kształtów złożonych narzędziem Piórka
 • Działanie palet: Filtry Ścieżek, Transformacje, Wyrównań
 • Korzystanie z palety Style Obrysu
 • Kreowanie kolorów podstawowych, dodatkowych, Pantone, gradientów
 • Działanie narzędzia Położenia Gradientu i jego zaniku
 • Ustawienia atrybutów Ramki Tekstowej
 • Sposoby wstawiania plików tekstowych stworzonych w innych edytorach tekstu
 • Formatowanie znaków – krój, styl, wielkość, interlinia, Kernning, Tracking, skalowanie, linia bazowa tekstu, obrót
 • Formatowanie akapitów – wcięcia akapitowe, inicjały, ustawianie przenoszeń i wyrównań, inicjał, odstępy przed/po akapicie, wcięcia całych akapitów, linie
 • akapitowe, listy numerowane/wypunktowane
 • Właściwości fontów OpenType, fonty i ich rodzaje
 • Wstawianie odstępów określonej szerokości – firet, półfiret, spacje, twarda spacja
 • Paleta Glify
 • Konstruowanie Stylów Znakowych i Akapitowych
 • Przypisywanie Stylów i ich modyfikacja
 • Importowanie stylów z innych dokumentów
 • Przygotowanie i tworzenie Spisu Treści
 • Wstawianie grafiki zapisanych w różnych formatach
 • Metody wyświetlania wprowadzanej grafiki
 • Sposoby wymuszania oblewania grafiki wokół tekstu
 • Wstawianie Tabel – formatowanie, ustawienia parametrów dla całej tabeli i dla komórek
 • Tworzenie Stylów Tabel, Komórek
 • Stosowanie Efektów wbudowanych
 • Tworzenie, używanie i modyfikacja stylów obiektowych
 • Budowanie dokumentu wielostronicowego – Strony Wzorcowe, Sekcje, metody przypisywania wzorca, dodawanie/odejmowanie stron, paginacja
 • Wprowadzanie przypisów dolnych dokumentu i ich wygląd
 • Tworzenie Bibliotek
 • Przygotowywanie makiet
 • Stworzenie ulotki reklamowej
 • Kompletowanie publikacji dla Studia Graficznego
 • Tworzenie PDF-ów, PostScript-u
 • Podgląd PDF/PostScript i ich sprawdzenie

 

 

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

 

Wymagania

Traktując grafikę DTP wielowymiarowo uważamy, że uczestnik tego kursu powinien znać Photoshopem i Illustratora , nie jest to jednak warunek niezbędny.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

NETTO=BRUTTO

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
20 godzin
16 godzin
14 godzin
Cena netto
875 zł
950 zł
1 100 zł

TERMINY

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin