Grafika

Adobe Photoshop DTP

Promocje

Opis szkolenia

Adobe Photoshop to jeden z najpopularniejszych w Polsce profesjonalnych programów do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej.Szkolenie w tym zakresie dedykujemy tym, którzy chcieliby wykorzystać swoje umiejętności w pracy zawodowej i na użytek osobisty. Kurs ten otwiera możliwości pracy związanej z projektowaniem i obróbką grafiki na potrzeby poligrafii, Internetu oraz współczesnej fotografii.

 

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi oraz zaawansowanymi funkcjami programu Adobe Photoshop. Po jego ukończeniu kursant potrafi profesjonalnie pracować na obrazach grafiki rastrowej na potrzeby DTP.

 

Ramowy Program Szkolenia

 • Narzędzia selekcji (różne ich typy i modyfikacje)
 • Praca na warstwach
 • Ręczne narzędzia korekcyjne
 • Omówienie narzędzia Pędzel (dynamiczne, z włosia, mieszające)
 • Konstruowanie i zapisywanie własnych końcówek pędzli
 • Posługiwanie się paletą Historii
 • Rodzaje wypełnień (gradient, wzorek, kolor, historia, uwzględnienie zawartości)
 • Korzystanie z wypełnień gradientowych
 • Tryby mieszania kolorów warstw
 • Praca z tekstem
 • Wbudowane efekty Photoshopa
 • Narzędzie Piórka (Szparowanie) – zasady, techniki, zapisywanie
 • Maski warstw
 • Warstwy kształtów
 • Maski wektorowe
 • Narzędzia: skraplanie, punkt zbiegu, galeria rozmyć, adaptacyjny szeroki kąt
 • Narzędzia korekcji barwnej
 • Pozbywanie się szumu (ziarna), mory
 • Konstruowanie obiektów 3D programu Photoshop
 • Importowanie obiektów 3D stworzonych w innych programach
 • Tworzenie montażu z wykorzystaniem masek
 • Preferencje Ogólne programu
 • Ustawienia Zarządzaniem Kolorem (Modele/Profile) – RGB, CMYK, Grayscale, LAB
 • Ustawienie odpowiedniego modelu kolorystycznego
 • Dobieranie odpowiedniej rozdzielczości zdjęć w zależności od przeznaczenia
 • Photo w grayscali
 • Warstwy korekcji barwnej
 • Przygotowanie i zapis pracy w formacie 1 bitowym
 • Tworzenie Bichromi
 • Umieszczanie i edycja obiektów inteligentnych
 • Użycie filtrów inteligentnych
 • Wykorzystanie ścieżek
 • Korzystanie z kanałów
 • Automatyzacja pracy (Akcja, Droplet)
 • Praca z formatem Camera RAW
 • Omówienie niektórych filtrów – Korekcja obiektywu, Rozmycie, Górnoprzepustowy
 • Stworzenie reklamy do czasopisma
 • Zapisywanie pracy w odpowiednim formacie dla innych programów graficznych

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

Wymagania

 • Znajomość komputera
 • Dobrze widziana jest choćby pobieżna znajomość którejś z prostych aplikacji graficznych np. PAINT

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).


NETTO=BRUTTO

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
40 godzin
32 godzin
28 godzin
Cena netto
1650 zł
1799 zł
2150 zł

TERMINY

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin