Grafika

Adobe Photoshop DTP

Promocje

Opis szkolenia

Adobe Photoshop to jeden z najpopularniejszych w Polsce profesjonalnych programów do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej.Szkolenie w tym zakresie dedykujemy tym, którzy chcieliby wykorzystać swoje umiejętności w pracy zawodowej i na użytek osobisty. Kurs ten otwiera możliwości pracy związanej z projektowaniem i obróbką grafiki na potrzeby poligrafii, Internetu oraz współczesnej fotografii.

 

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi oraz zaawansowanymi funkcjami programu Adobe Photoshop. Po jego ukończeniu kursant potrafi profesjonalnie pracować na obrazach grafiki rastrowej na potrzeby DTP.

 

Ramowy Program Szkolenia

 • Narzędzia selekcji (różne ich typy i modyfikacje)
 • Praca na warstwach
 • Ręczne narzędzia korekcyjne
 • Omówienie narzędzia Pędzel (dynamiczne, z włosia, mieszające)
 • Konstruowanie i zapisywanie własnych końcówek pędzli
 • Posługiwanie się paletą Historii
 • Rodzaje wypełnień (gradient, wzorek, kolor, historia, uwzględnienie zawartości)
 • Korzystanie z wypełnień gradientowych
 • Tryby mieszania kolorów warstw
 • Praca z tekstem
 • Wbudowane efekty Photoshopa
 • Narzędzie Piórka (Szparowanie) – zasady, techniki, zapisywanie
 • Maski warstw
 • Warstwy kształtów
 • Maski wektorowe
 • Narzędzia: skraplanie, punkt zbiegu, galeria rozmyć, adaptacyjny szeroki kąt
 • Narzędzia korekcji barwnej
 • Pozbywanie się szumu (ziarna), mory
 • Konstruowanie obiektów 3D programu Photoshop
 • Importowanie obiektów 3D stworzonych w innych programach
 • Tworzenie montażu z wykorzystaniem masek
 • Preferencje Ogólne programu
 • Ustawienia Zarządzaniem Kolorem (Modele/Profile) – RGB, CMYK, Grayscale, LAB
 • Ustawienie odpowiedniego modelu kolorystycznego
 • Dobieranie odpowiedniej rozdzielczości zdjęć w zależności od przeznaczenia
 • Photo w grayscali
 • Warstwy korekcji barwnej
 • Przygotowanie i zapis pracy w formacie 1 bitowym
 • Tworzenie Bichromi
 • Umieszczanie i edycja obiektów inteligentnych
 • Użycie filtrów inteligentnych
 • Wykorzystanie ścieżek
 • Korzystanie z kanałów
 • Automatyzacja pracy (Akcja, Droplet)
 • Praca z formatem Camera RAW
 • Omówienie niektórych filtrów – Korekcja obiektywu, Rozmycie, Górnoprzepustowy
 • Stworzenie reklamy do czasopisma
 • Zapisywanie pracy w odpowiednim formacie dla innych programów graficznych

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

Wymagania

 • Znajomość komputera
 • Dobrze widziana jest choćby pobieżna znajomość którejś z prostych aplikacji graficznych np. PAINT

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
40 godzin
32 godzin
28 godzin
Cena netto
1550 zł
1760 zł
2050 zł

TERMINY

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin