MS Office

Access I

Promocje

Opis szkolenia

Szkolenie MS Access I dedykujemy tym, którzy nie mieli dotąd możliwości korzystania z niego i wszystkim „fałszywym początkującym” – znającym tylko określone funkcje tej aplikacji. Dzięki  szkoleniu będą mogli wykorzystywać wspaniałe możliwości MS Access zarówno w pracy jak i na użytek domowy.

 

Cel i efekt szkolenia

Po odbyciu szkolenia uczestnicy znają podstawowe pojęcia związane z bazami danych oraz potrafią obsługiwać program Access w stopniu podstawowym.

 

Ramowy Program Szkolenia

 

 • Praca z aplikacją:
  • Podstawy baz danych;
  • Czynności podstawowe;
  • Ustawienia programu;
 • Tabele:
  • Operacje podstawowe;
  • Definiowanie kluczy;
  • Projektowanie tabeli/układu tabeli;
  • Relacje między tabelami;
 • Formularze:
  • Praca z formularzami;
 • Wybieranie informacji z bazy:
  • Podstawowe operacje;
  • Zapytania (kwerendy);
 • Raporty:
  • Praca z raportami;
 • Drukowanie.

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

 Oferujemy także pakiet szkoleń MS OFFICE PODSTAWOWY (WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint)

Wymagania

Sprawne posługiwanie się myszą i klawiaturą, umiejętność tworzenia folderów i plików.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
24 godziny
22 godziny
20 godzin
Cena netto
850 zł
1150 zł
1350 zł
3
43.08
1033.92

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin