MS Office

Access II

Promocje

Opis szkolenia

Szkolenie Access II, dedykujemy osobom, którym dotychczasowy zakres znajomości narzędzi tej aplikacji uniemożliwia optymalne wykorzystanie komputera w pracy zawodowej. Szkolenie to przeznaczone jest dla tych wszystkich, którzy maja już duże doświadczenie w pracy z Accessem lub przeszli szkolenie na poziomie podstawowym. Uczymy wykorzystania zaawansowanych narzędzi MS Access.

 

Cel i efekt szkolenia

Szkolenie zapoznaje uczestników z zaawansowanymi funkcjami programu Access.

 

Ramowy Program Szkolenia

  W celu unifikacji programu jego główne punkty oparto na Sylabusie ECDL Advanced.

 • Projekt tabeli:
  • Pola/ kolumny;
  • Relacje/łączenie tabel;
 • Projekt kwerendy:
  • Typy kwerend;
  • Formuły w kwerendach;
 • Projekt formularza:
  • Kontrolki (elementy graficzne formularza);
  • Podformularze;
 • Projekt raportu:
  • Obliczenia;
  • Prezentacja;
 • Makropolecenia:
  • Tworzenie i przypisywanie;
 • Import, eksport i łączenie danych:
  • Zarządzanie danymi.

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

  Oferujemy także pakiet szkoleń MS OFFICE ZAAWANSOWANY (WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint)

Wymagania

Sprawne posługiwanie się myszą i klawiaturą, umiejętność tworzenia folderów i plików, znajomość programu MS Access na poziomie podstawowym.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
24 godziny
22 godziny
20 godzin
Cena netto
830 zł
1150 zł
1350 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin