MS Office

ECDL Advanced

Promocje

Opis szkolenia

Szkolenie ECDL-Advanced składa się z czterech niezależnych od siebie części:

  • Zaawansowane Przetwarzanie Tekstu
  • Zaawansowane Arkusze Kalkulacyjne
  • Zaawansowane Bazy Danych
  • Zaawansowane Grafika Menadżerska i Prezentacyjna

 Do nauki można przystąpić niezależnie od posiadania lub nieposiadania innych certyfikatów ECDL na poziomie podstawowym. Można dokonać dowolnego wyboru spośród czterech części składowych ECDL-A bowiem egzaminy mogą być przeprowadzane oddzielnie z każdego modułu. Certyfikaty wydawane są też oddzielnie. Istnieje możliwość zdania wszystkich czterech modułów i uzyskania tym samym Certyfikatu i Karty Eksperta (ze zdjęciem) pakietu Office (jeśli wszystkie moduły zostaną zaliczone w formie egzaminu w przeciągu 3 lat).

Nasze szkolenia prowadzimy w środowisku Windows 7 lub Windows 8 lub 10 a ich podstawą są zasadnicze elementy oprogramowania biurowego MS Office: Word, Excel, Access i PowerPoint w wersji 2013 lub wyższych , standardowo Office 360. Także na życzenie (instytucji lub firm) szkolenie  możemy przeprowadzić korzystając z OpenOffice i jego aplikacji: Writer, Calc, Base i Impress
Szkolenie jest skierowane do wszystkich tych osób, które potrzebują wykazać się umiejętnością sprawnego posługiwania się pakietem programów biurowych na poziomie zaawansowanym. Uczymy wykorzystywania zaawansowanych funkcji poszczególnych aplikacji pakietów biurowych. Funkcje te poszerzają warsztat pracy, ułatwiają ją, a przede wszystkim pozwalają zautomatyzować wiele żmudnych czynności.
Uzyskanie Certyfikatu ECDL –Advanced może automatycznie pomóc otworzyć ścieżkę kariery zawodowej osobom, których praca jest lub będzie związana z obsługą komputera na wyższym poziomie. ECDL-A jest przeznaczony dla osób, które chcą się rozwijać i pragną być profesjonalistami w tym co robią. W dobie ogólnej komputeryzacji, ECDL-A jest dla każdego kto chce coś znaczyć na rynku pracy.

 

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika praktycznych możliwie najwyższych umiejętności w obsłudze komputera i wykorzystywania podstawowych aplikacji oraz przygotowanie go do zdania czterech egzaminów pozwalających uzyskać certyfikat ECDL Advanced pomocny w utrzymaniu pracy, jej zdobyciu a także niezbędny przed wyjazdem za granicę w celu poszukiwania pracy.

UWAGA!
Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” z 17 maja 2017 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, certyfikat ECDL jest kwalifikacją a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Ramowy Program Szkolenia

MODUŁY SZKOLENIA
A1 Zaawansowane przetwarzanie tekstów
•    uczymy  wykorzystania edytorów tekstów na poziomie zaawansowanym, zgodnie z wymogami Sylabusa ECDL - w oparciu o MS WORD.
A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne
•    uczymy ich obsługi i praktycznego wykorzystania na poziomie zaawansowanym, zgodnie z wymogami Sylabusa ECDL - w oparciu   o MS EXCEL.
A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych
•    uczymy ich obsługi i praktycznego wykorzystania na poziomie zaawansowanym, zgodnie z wymogami Sylabusa ECDL - w oparciu   o MS ACCESS.
A4 Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna
•    uczymy ich obsługi i praktycznego wykorzystania na poziomie zaawansowanym, zgodnie z wymogami Sylabusa ECDL - w oparciu   o MS PowerPoint.

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe;
C: ogólnodostępne, zamknięte;

terminy zajęć do ustalenia

UWAGA: nie prowadzimy otwartego naboru na zajęcia grupowe.

 

Wymagania

Przed uczestnikami  tych szkoleń nie stawiamy żadnych wymagań poza podstawową  znajomością obsługi wyżej wymienionych aplikacji i programu Windows.

 

Certyfikaty

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Po opłaceniu w Polskim Komitecie ECDL kosztów egzaminów - 4 x 196,8 = 782,2 zł - i po zdaniu ich wszystkich, absolwent uzyskuje Certyfikat ECDL Advanced uznawany w większości krajów na świecie.

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
84 godziny
74 godziny
68 godzin
Cena netto
2699 zł
3550 zł
4770 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin