MS Office

ECDL Advanced

Promocje

Opis szkolenia

Szkolenie ECDL-Advanced składa się z czterech niezależnych od siebie części:

  • Przetwarzanie Tekstu
  • Arkusze Kalkulacyjne
  • Bazy Danych
  • Grafika Menadżerska i Prezentacyjna

 Do nauki można przystąpić niezależnie od posiadania lub nieposiadania innych certyfikatów ECDL na poziomie podstawowym. Można dokonać dowolnego wyboru spośród czterech części składowych ECDL-A bowiem egzaminy mogą być przeprowadzane oddzielnie z każdego modułu. Certyfikaty wydawane są też oddzielnie. Istnieje możliwość zdania wszystkich czterech modułów i uzyskania tym samym Certyfikatu i Karty Eksperta (ze zdjęciem) pakietu Office (jeśli wszystkie moduły zostaną zaliczone w formie egzaminu w przeciągu 3 lat).

Nasze szkolenia prowadzimy w środowisku Windows 7 lub Windows 8 lub 10 a ich podstawą są zasadnicze elementy oprogramowania biurowego MS Office: Word, Excel, Access i PowerPoint w wersji  2010 lub 2013, na życzenie nauka może odbywać się przy wykorzystaniu MS Office 2010. Także na życzenie (instytucji lub firm) szkolenie  możemy przeprowadzić korzystając z OpenOffice i jego aplikacji: Writer, Calc, Base i Impress
Szkolenie jest skierowane do wszystkich tych osób, które potrzebują wykazać się umiejętnością sprawnego posługiwania się pakietem programów biurowych na poziomie zaawansowanym. Uczymy wykorzystywania zaawansowanych funkcji poszczególnych aplikacji pakietów biurowych. Funkcje te poszerzają warsztat pracy, ułatwiają ja, a przede wszystkim pozwalają zautomatyzować wiele żmudnych czynności.
Uzyskanie Certyfikatu ECDL –Advanced może automatycznie pomóc otworzyć ścieżkę kariery zawodowej osobom, których praca jest lub będzie związana z obsługą komputera na wyższym poziomie. ECDL-A jest przeznaczony dla osób, które chcą się rozwijać i pragną być profesjonalistami w tym co robią. W dobie ogólnej komputeryzacji, ECDL-A jest dla każdego kto chce coś znaczyć na rynku pracy.

 

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika praktycznych możliwie najwyższych umiejętności w obsłudze komputera i wykorzystywania podstawowych aplikacji oraz przygotowanie go do zdania czterech egzaminów pozwalających uzyskać certyfikat ECDL Advanced pomocny w utrzymaniu pracy, jej zdobyciu a także niezbędny przed wyjazdem za granicę w celu poszukiwania pracy.

 

Ramowy Program Szkolenia

  • Przetwarzanie Tekstu
  • Arkusze Kalkulacyjne
  • Bazy Danych
  • Grafika Menadżerska i Prezentacyjna

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe;
C: ogólnodostępne, zamknięte;

terminy zajęć do ustalenia

UWAGA: nie prowadzimy otwartego naboru na zajęcia grupowe poza określonymi terminami.

 

Wymagania

Przed uczestnikami  tych szkoleń nie stawiamy żadnych wymagań poza podstawową  znajomością obsługi wyżej wymienionych aplikacji i programu Windows.

 

Certyfikaty

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po opłaceniu w Polskim Komitecie ECDL kosztów egzaminów i po zdaniu ich wszystkich, absolwent uzyskuje Certyfikat ECDL Core uznawany w większości krajów na świecie.

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
84 godziny
74 godziny
68 godzin
Cena netto
2300 zł
3000 zł
3990 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin