MS Office

ECDL Base

Promocje

Opis szkolenia

Laboratorium komputerowe ECDL Akademii WWW umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminów w celu zdobycia certyfikatu ECDL Base. Ucząc się w naszym laboratorium i zdając egzaminy , otrzymacie uznawane międzynarodowo potwierdzenie własnych kompetencji komputerowych . Dzięki nauce w Akademii WWW każdy z uczestników kursu ECDL Base posiądzie głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy z komputerem osobistym i podstawowymi aplikacjami komputerowymi.
 Każdy z kursów prowadzony jest w oparciu o oryginalny program nauczania, którego podstawą jest sylabus ECDL. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy posiadający uprawnienia egzaminatorów ECDL (uwaga: prowadzący zajęcia nie może równocześnie prowadzić egzaminu). Integralnym elementem kursu jest analiza i rozwiązywanie testów próbnych do każdego modułu. ECDL Base zastępuje ”stary” ECDL Start .

 

 

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika praktycznych umiejętności w obsłudze komputera i wykorzystywania podstawowych aplikacji oraz przygotowanie go do zdania czterech egzaminów pozwalających uzyskać certyfikat ECDL Base pomocny w utrzymaniu pracy, jej zdobyciu a także niezbędny przed wyjazdem za granice w celu poszukiwania pracy.

 

Ramowy Program Szkolenia

B1Podstawy pracy z komputerem
•    zapoznajemy kursantów podstawowymi pojęciami, elementami komputera i urządzeniami z nim współpracującymi, rodzajami oprogramowania i sieci komputerowych, różne problemy , jakie za sobą pociąga proces informatyzacji takie jak np. prawo autorskie, a także kwestie bezpieczeństwa i zdrowia przekazujemy wiedzę dotyczącą podstawowych operacji umożliwiających posługiwanie się komputerem w określonym środowisku oprogramowania
B2 Podstawy pracy w sieci
•    uczymy używania przeglądarek, korzystania z formularzy online i wyszukiwania informacji, zapisywanie stron WWW oraz korzystania z poczty internetowej
B3 Przetwarzanie tekstów
•    uczymy podstawowych pojęć z zakresu przetwarzania tekstów oraz zasad wykorzystania edytorów.
B4 Arkusze kalkulacyjne
•    są drugą pod względem popularności grupą aplikacji wykorzystywanych w pracy z komputerami osobistymi, uczymy ich obsługi i praktycznego wykorzystania

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe;
C: ogólnodostępne, zamknięte;

terminy zajęć do ustalenia

UWAGA: nie prowadzimy permanentnego, otwartego naboru na zajęcia grupowe.

 

 

Wymagania

Przed uczestnikami  tych szkoleń nie stawiamy żadnych wymagań.

 

Certyfikaty

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po opłaceniu w Polskim Komitecie ECDL kosztów egzaminów i po zdaniu ich wszystkich, absolwent uzyskuje Certyfikat ECDL Base uznawany w większości krajów na świecie.

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
76 godzin
68 godziny
60 godzin
Cena netto
2150 zł
2600 zł
3800 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin