Szkolenia IT

 
 

Szkolenia dla poszukujących pracy i pragnących zmienić zawód

Akademia WWW od początku swojego istnienia wspiera swym programem szkoleń poszukujących pracy w branży IT. Realizujemy stypendia i #bony/vouchery szkoleniowe i szkolenia finansowane przez #Urzędy Pracy.

Aby poznać szczegóły jak otrzymać dofinansowanie na szkolenia dla bezrobotnych kliknij poniższy link.

Szkolenia dla firm pragnących podnieść kwalifikacje swoich pracowników

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (kliknij w napis - zostaniesz przeniesiony do strony Urzędu Pracy) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.Pracodawca musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

Co oferujemy

Nie obawiaj się ...Uczymy od podstaw !

Nie musisz posiadać żadnych wcześniejszych doświadczeń z dziedziny programowania.

Co będziesz umiał po kursie !

Samodzielnie zaprojektować nowoczesną i dynamiczną stronę internetową przystosowaną do urządzeń mobilnych. Posiądziesz podstawową tez wiedzę z zakresu projektowania aplikacji sieciowych.

Tylko praktyczne wiadomości !

W Akademii WWW uczą profesjonaliści którzy na co dzień stykają się z wymaganiami rynku.

W trakcie kursu budujemy twoje Portfolio !

W trakcie kursu będziemy tworzyć zręby Twojego portfolio. Najlepsze prace będziemy prezentować na naszym serwisie

Twoja dalsza kariera !

Po zakończeniu kursu, jeśli będziesz chciał, skontaktujemy Cię z osobami które pomogą Ci znaleźć na rynku pracy najlepsze oferty pracy.

Opieka Trenera !

Każdy nasz absolwent może otrzymać możliwość bezpłatnych konsultacji z wybranym trenerem.

O nas

Pod marką AKADEMIA WWW działamy od lipca 2001 roku. W tym czasie przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób.
Nasze laboratoria mieszczą się w centrum Warszawy na ulicy Kopernika 30, w niewielkiej odległości od Dworców: Centralnego, Śródmieście i Powiśle; stacji Metro Świętokrzyska i przystanków większości warszawskich linii tramwajowych i autobusowych.
Prowadzimy szkolenia finansowane przez Urzędy Pracy i Krajowy Fundusz Szkoleniowy,  realizujemy stypendia i bony/vouchery szkoleniowe, zlecenia firm i indywidualne.
Jesteśmy wykonawcami szkoleń w ramach programów Funduszy Europejskich jako zwycięzcy przetargów i zleceń z wolnej ręki.

Nasz zespół

Z Akademią współpracuje ponad dwudziestoosobowy, świetnie przygotowany zespół. Są to trenerzy aplikacji, programów i języków komputerowych oraz czynni projektanci stron internetowych i operatorzy DTP. Współpracownicy Akademii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń komputerowych. Są współautorami programów nauczania, a także praktykami :autorami oprogramowania, grafiki i materiałów na potrzeby DTP oraz stron WWW.

Infrastruktura

Dysponujemy:
dwoma multimedialnymi laboratoriami komputerowymi

  • z 10 stanowiskami komputerowymi
  • z 12- 15 stanowiskami komputerowymi
  • laboratorium pozwalającym realizować szkolenia w małej grupie (4-6 osób), indywidualne lub binarne
  • laboratorium mobilnym wyposażonym w:

          10 stanowisk komputerowych
          stanowisko trenera
          rzutnik multimedialny
          internet LTE

które pozwala nam prowadzić zajęcia w dowolnym miejscu oprogramowaniem systemowym pozwalającym prowadzić  szkolenia w trybie online, zarówno indywidualne, jak i grupowe ( do 15 osób)

Opis szkolenia

ECDL PROFILE

Laboratorium komputerowe ECDL Akademii WWW umożliwia przygotowanie się do zdawania
egzaminów w celu zdobycia certyfikatu ECDL PROFILE. Ucząc się w naszym laboratorium i zdając egzaminy , otrzymacie uznawane międzynarodowo potwierdzenie własnych kompetencji komputerowych . Dzięki nauce w Akademii WWW każdy z uczestników kursu ECDL PROFILE, ucząc się w zakresie preferowanych w naszej firmie modułów, posiądzie głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy z komputerem. Każdy z kursów prowadzony jest w oparciu o oryginalny program nauczania, którego podstawą jest sylabus ECDL. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy posiadający uprawnienia egzaminatorów ECDL (uwaga: prowadzący zajęcia nie może równocześnie prowadzić egzaminu). Integralnym elementem kursu jest analiza i rozwiązywanie testów próbnych do każdego modułu. 

Certyfikat ECDL Profile można uzyskać po zdaniu dowolnej liczby egzaminów ECDL lub zaakceptowanych przez Fundację ECDL (EPP – Endorsed Product Program), pod warunkiem że co najmniej jeden z nich należy do grupy BASE/STANDARD/ADVANCED. Można więc na jednym certyfikacje ECDL Profile umieścić egzaminy z grupy BASE, z grupy STANDARD, zaawansowane (z grupy ADVANCED), a także certyfikaty EPP e-Nauczyciel, EPP e-Urzędnik, czy EPP GIS.

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika praktycznych umiejętności w obsłudze komputera i ich wykorzystywania na stanowisku pracy. Konstrukcja ścieżki certyfikacyjnej pozwala zindywidualizować program szkolenia np. dla konkretnej grupy pracowniczej, a w formule indywidualnej dla każdego uczestnika.

UWAGA !
Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” z 17 maja 2017 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, certyfikat ECDL jest kwalifikacją a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Ramowy Program Szkolenia

Moduły szkolenia

Program szkolenia ustalany jest każdorazowo z zamawiającym (instytucją, firmą), a w trybie indywidualnym z beneficjentem.
Zakres szkolenia można kształtować wybierając spośród:

Modułów BASE
B1 Podstawy pracy z komputerem
B2 Podstawy pracy w sieci
B3 Przetwarzanie tekstów
B4 Arkusze kalkulacyjne

Modułów STANDARD
S1 Użytkowanie baz danych*
S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna*
S3 IT security
S4 Edycja obrazów*
S5 Zarządzanie projektami
S6 Web editing*
S7 Współpraca online
S8 CAD
S9 Rozwiązywanie problemów
S10 Podstawy programowania*

*Gwiazdką oznaczyliśmy preferowane w Akademii WWW moduły

Modułów ADVANCED
A1 Zaawansowane przetwarzanie tekstów
A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne
A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych
A4 Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna

Modułów EPP*:
e-Urzędnik
e-Nauczyciel
EPP GIS

*Podejmujemy się realizacji po szczegółowych ustaleniach

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe;
C: ogólnodostępne, zamknięte;

UWAGA: nie prowadzimy otwartego naboru na zajęcia grupowe poza określonymi terminami.

 

Wymagania

Przed uczestnikami  tego szkolenia nie stawiamy żadnych wymagań, bowiem to oni sami (lub zleceniodawcy ich szkolenia) określają zakres certyfikacji wiedzy.

 

Certyfikaty

Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Po opłaceniu w Polskim Komitecie ECDL (cennik) kosztów egzaminów i po zdaniu ich wszystkich, absolwent uzyskuje Certyfikat ECDL PROFILE uznawany w większości krajów na świecie.

UWAGA: Koszty określamy każdorazowo dla każdego zamówienia.
Poniżej podano przykładowe ceny dla szkolenia czteromodułowego.

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
132 godziny
118 godzin
104 godziny
Cena netto
3550 zł
4750 zł
6300 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin