MS Office

ECDL Standard

Promocje

Opis szkolenia

ECDL-Standard

Laboratorium komputerowe ECDL Akademii WWW umożliwia przygotowanie się do zdawania egzaminów w celu zdobycia certyfikatu ECDL Standard. Ucząc się w naszym laboratorium i zdając egzaminy , otrzymacie uznawane międzynarodowo potwierdzenie własnych kompetencji komputerowych. Dzięki nauce w Akademii WWW każdy z uczestników kursu ECDL Standard posiądzie głęboką wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w pracy z komputerem osobistym i podstawowymi aplikacjami komputerowymi.
 Każdy z kursów prowadzony jest w oparciu o oryginalny program nauczania, którego podstawą jest sylabus ECDL. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy posiadający uprawnienia egzaminatorów ECDL (uwaga: prowadzący zajęcia nie może równocześnie prowadzić egzaminu). Integralnym elementem kursu jest analiza i rozwiązywanie testów próbnych do każdego modułu. ECDL Standard zastępuje ”stary” ECDL Core

Certyfikat ECDL Standard uzyskać można na 2 sposoby
1.    „Na raty”: przechodząc szkolenie ECDL Base i zdając jego 4 egzaminy a następnie wybierając 3 moduły  z zakresu Standard
2.    Przystępując do  siedmiomodułowego szkolenia  i zdając siedem egzaminów wg preferowanej przez Akademię WWW listy.

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika praktycznych umiejętności w obsłudze komputera i wykorzystywania podstawowych aplikacji oraz przygotowanie go do zdania siedmiu egzaminów pozwalających uzyskać certyfikat ECDL Standard pomocny w utrzymaniu pracy, jej zdobyciu a także niezbędny przed wyjazdem za granicę w celu poszukiwania pracy.

UWAGA !
Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” z 17 maja 2017 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, certyfikat ECDL jest kwalifikacją a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.

Ramowy Program Szkolenia

Moduły szkolenia
B1Podstawy pracy z komputerem

•    zapoznajemy kursantów podstawowymi pojęciami, elementami komputera i urządzeniami z nim współpracującymi, rodzajami oprogramowania i sieci komputerowych, różne problemy , jakie za sobą pociąga proces informatyzacji takie jak np. prawo autorskie, a także kwestie bezpieczeństwa i zdrowia przekazujemy wiedzę dotyczącą podstawowych operacji umożliwiających posługiwanie się komputerem w określonym środowisku oprogramowania
B2 Podstawy pracy w sieci
•    uczymy używania przeglądarek, korzystania z formularzy online i wyszukiwania informacji, zapisywanie stron WWW oraz korzystania z poczty internetowej
B3 Przetwarzanie tekstów
•    uczymy podstawowych pojęć z zakresu przetwarzania tekstów oraz zasad wykorzystania edytorów.
B4 Arkusze kalkulacyjne
•    są drugą pod względem popularności grupą aplikacji wykorzystywanych w pracy z komputerami osobistymi, uczymy ich obsługi i praktycznego wykorzystania
--------------------------

S1 Użytkowanie baz danych
•    uczymy posługiwania się wykorzystywania aplikacji do tworzenia nieskomplikowanych baz danych np. list adresowych, telefonów, katalogów i innych informacji.
S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna
•    uczymy zasad projektowania grafiki używanej w pracy menedżerów oraz do wszelkiego rodzaju prezentacji . Przekazujemy umiejętności posługiwania się określonymi narzędziami.
S3 IT Security
•    Uczymy zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się urządzeniami IT oraz po włączeniu się do sieci. Zapoznajemy z urządzeniami i aplikacjami pozwalającymi chronić się przed wirusami, niebezpiecznym oprogramowaniem, niepożądanymi treściami i kradzieżą tożsamości.

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe;
C: ogólnodostępne, zamknięte;

UWAGA: nie prowadzimy otwartego naboru na zajęcia grupowe poza określonymi terminami.

 

Wymagania

Przed uczestnikami  tego szkolenia nie stawiamy żadnych wymagań lub o ile przystępują do kursu siedmiomodułowego. Jeśli rozszerzają zakres swoich kompetencji z poziomu Base do poziomu Standard muszą przedstawić certyfikat ECDL Base .

 

Certyfikaty

Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Po opłaceniu w Polskim Komitecie ECDL (cennik) kosztów 7 egzaminów i po zdaniu ich wszystkich, absolwent uzyskuje Certyfikat ECDL Base uznawany w większości krajów na świecie.

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
132 godziny
118 godzin
104 godziny
Cena netto
3550 zł
4750 zł
6300 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin