MS Office

Excel I

Promocje

Opis szkolenia

MS Excel to najpopularniejszy w Polsce arkusz kalkulacyjny. Szkolenie to dedykujemy tym, którzy nie mieli dotąd możliwości korzystania z niego i wszystkim „fałszywym początkującym” – znającym tylko określone funkcje tej aplikacji. Dzięki  szkoleniu będą mogli wykorzystywać wspaniałe możliwości MS Excel zarówno w pracy jak i na użytek domowy.

 

Cel i efekt szkolenia

Szkolenie zapoznaje uczestników z podstawami funkcjonowania programu Excel. Po jego ukończeniu uczestnik potrafi robić proste obliczenia, wprowadzać podstawowe formuły, formatować dane, a także tworzyć diagramy i wykresy.

 

Ramowy Program Szkolenia

 

 • Praca z aplikacją:
  • Pierwsze kroki z aplikacją Excel;
  • Ustawienia programu;
 • Komórki:
  • Wprowadzanie danych;
  • Zaznaczanie komórek;
  • Wiersze i kolumny;
  • Edycja danych;
  • Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie;
  • Szukanie i zamiana;
  • Sortowanie danych;
 • Arkusze:
  • Praca z arkuszami w skoroszycie;
 • Formuły i funkcje:
  • Formuły arytmetyczne;
  • Odwołania do komórek;
  • Funkcje;
 • Formatowanie:
  • Liczby/daty;
  • Zawartość komórki;
 • Wykresy i diagramy:
  • Tworzenie wykresów i diagramów;
 • Formatowanie arkusza:
  • Ustawienia arkusza;
  • Przygotowanie do wydruku;
  • Drukowanie.

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

 Oferujemy także pakiet szkoleń MS OFFICE PODSTAWOWY (WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint)

Wymagania

Sprawne posługiwanie się myszą i klawiaturą, umiejętność tworzenia folderów i plików.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
20 godzin
18 godzin
16 godzin
Cena netto
689 zł
950 zł
1 220 zł

TERMINY

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin