MS Office

Power Point

Promocje

Opis szkolenia

MS PowerPoint to najpopularniejsza w Polsce komputerowa aplikacja grafiki przeznaczonej do prezentacji menedżerskich. Szkolenie to dedykujemy tym, którzy ze względu na charakter swojej pracy występują publicznie i muszą swoje wystąpienia wspierać efektowną wizualizacją danych. Narzędzia PP można wykorzystać także do celów domowych lub towarzyskich tworząc „slade show” i „filmy” do przesyłania przez pocztę internetową lub do publikacji w mediach społecznościowych.

 

Cel i efekt szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z programem PowerPoint, jego podstawowymi jak i bardziej złożonymi funkcjami. Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi stworzyć efektowną prezentację zarówno na podstawie szablonów, jak i własnych grafik i animacji.

 

Ramowy Program Szkolenia

 

 • Praca z aplikacją:
  • Pierwsze kroki w tworzeniu prezentacji;
  • Ustawienia programu;
 • Tworzenie prezentacji:
  • Widoki prezentacji;
  • Slajdy;
  • Szablony projektu;
  • Wzorzec slajdu;
 • Teksty i ilustracje:
  • Umieszczanie tekstu i formatowanie tekstu;
  • Obrazy, rysunki;
   • Wstawianie do slajdu obrazu z dostępnej w programie biblioteki grafik. Wstawianie do slajdu obrazu zapisanego w pliku na dysku;
   • Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie;
 • Wykresy/diagramy, autokształty:
  • Wykresy/diagramy;
  • Schemat organizacyjny;
  • Obiekty graficzne;
  • Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie;
 • Animacje:
  • Animacje wbudowane;
  • Przejścia slajdów - Wprowadzenie efektów przejść pomiędzy slajdami. Zmiana efektów przejść między slajdami;
 • Przygotowanie pokazu slajdów:
  • Przygotowanie prezentacji;
  • Drukowanie prezentacji - drukowanie całej prezentacji, określonych slajdów, materiałów informacyjnych, notatek, konspektu slajdów. Określanie liczby kopii drukowanej prezentacji. Drukowanie do pliku;
 • Uruchamianie prezentacji

 

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

 Oferujemy także pakiet szkoleń MS OFFICE (WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint)

Wymagania

Sprawne posługiwanie się myszą i klawiaturą, umiejętność tworzenia folderów i plików.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
16 godzin
14 godzin
12 godzin
Cena netto
525 zł
670 zł
850 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin