MS Office

Word II

Promocje

Opis szkolenia

Szkolenie Word II, dedykujemy osobom, którym dotychczasowy zakres znajomości narzędzi tej aplikacji uniemożliwia optymalne wykorzystanie komputera w pracy zawodowej. Szkolenie to przeznaczone jest dla tych wszystkich, którzy maja już duże doświadczenie w pracy z Wordem lub przeszli szkolenie na poziomie podstawowym. Uczymy wykorzystania zaawansowanych narzędzi MS Word.

 

Cel i efekt szkolenia

Szkolenie zapoznaje uczestników z zaawansowanymi funkcjami programu Word jak np. zaawansowane metody formatowania tekstu, korespondencja seryjna, sekcje, makropolecenia.

 

Ramowy Program Szkolenia

  W celu unifikacji programu jego główne punkty oparto na Sylabusie ECDL Advanced.

 • Edycja:
  • Tekst;
  • Akapit;
  • Szablony;
 • Układ dokumentu:
  • Dokument główny;
  • Sekcje;
  • Kolumny;
 • Organizacja dokumentu:
  • Referencje, odwołania;
  • Kody pól;
  • Stopki i przypisy końcowe;
  • Zabezpieczanie dokumentu;
 • Elementy składowe dokumentu:
  • Tabele;
  • Formularze;
  • Pola tekstowe;
  • Arkusze danych;
  • Ilustracje, rysowanie;
  • Podpisy;
 • Narzędzia specjalne:
  • Korespondencja seryjna;
  • Makropolecenia;
 • Drukowanie:
  • Przygotowanie wydruku.

 

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

 Oferujemy także pakiet szkoleń MS OFFICE ZAAWANSOWANY (WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint)

Wymagania

Sprawne posługiwanie się myszą i klawiaturą, umiejętność tworzenia folderów i plików, znajomość programu MS Word na poziomie podstawowym.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
20 godzin
18 godzin
16 godzin
Cena netto
689 zł
950 zł
1 220 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin