Programowanie

ANGULAR

Promocje

Opis szkolenia

Angular to najpopularniejszy dziś framework (platforma programistyczna) służący tworzeniu aplikacji internetowych, działających po stronie przeglądarki. Angular pozwala ograniczyć czas nad przeznaczony na tworzenie projektów aplikacji. Szkolenie pozwala zaznajomić się z zasadami posługiwania się frameworkiem i używać go do twórczego wykorzystania w pracach programistycznych.

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchacza do samodzielnej wykorzystania frameworka Angular do budowy oryginalnych autorskich aplikacji internetowych.

Ramowy Program Szkolenia

Wstęp do Type Script
    Typy zmienne
    Interface - jak typ dla modelu danych
    Typy generyczne
    Tablice Array i Map
    Klasa i jej instancja
Tworzenie struktury projektu Angular
    szkielet aplikacji
    podpinanie zewnętrznych bibliotek css i js
    moduły, komponenty, serwisy – pojęcia ogólne    
    polecenie „ng” – ng-cli
Routing jako organizacja widoków aplikacji
    Moduł – jako hermetyczna grupa komponentów i serwisów
    Moduł  - typu routing
    Komponent – jako widok danej ścieżki (route)
Komponenty
    Cykl życia komponentu
    Zagnieżdżanie komponentów
    Input i Output
    NgClass, NgStyle i zdarzenia
    @ViewChild – kontrola komponentu dziecka
    Dynamiczne komponenty – pojecie ogólne
Serwisy  
    Serwis jako zewnętrzna klasa
    Serwis typu resolve
    Promise/Observable – pojęcie podstawowe
Formularze
    FormModule – metody obsługi formularzy
    ReactiveFormModule -  dynamiczna obsługa formularzy
Praca z Api – warsztaty
    praktyczne wykorzystanie poznanych możliwości

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

Wymagania

Niezbędna jest znajomość HTML5, CSS3 i ogólnych zasad budowy stron internetowych

 Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
64 godziny
52 godziny
40 godzin
Cena netto
2350 zł
2700 zł
3150 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin