Programowanie

Java

Promocje

Opis Szkolenia

Java to najpopularniejszy dziś, szeroko stosowany obiektowy język programowania. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, którzy mają choćby minimalne doświadczenie w programowaniu w innych językach.

 

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami języka Java i twórczego wykorzystania programowania w tym języku.

 

Ramowy Program Szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Iteracje
 • Tablice
 • Obiekty i klasy
 • Reewaluacja klas
 • Wprowadzenie do programowania współbieżącego
 • Wejście/Wyjście w Javie
 • Wstęp do kolekcji
 • Graficzny Interfejs Użytkownika
 • Delegacyjny model obsługi zdarzeń
 • Swing i architektura zdarzeń
 • Błędy i wyjątki
 • Praca z debuggerem
 • Podsumowanie

 

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

 

Wymagania

Wstępna znajomość programowania, znajomość HTML jest warunkiem niezbędnym.

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
56 godzin
48 godzin
36 godzin
Cena netto
2050 zł
2450 zł
2800 zł

TERMINY

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin