Programowanie

JavaScript

Promocje

Opis szkolenia

Java Script to forma języka programowania dla potrzeb Internetu. Znajomość JSc jest niezbędna każdej osobie, która chce się zajmować twórczością na rzecz Internetu a zwłaszcza interaktywnych stron www.

 

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami języka Java Script, umożliwiającymi tworzenie skryptów i ich przystosowywanie do potrzeb konkretnych witryn internetowych.

  

Ramowy Program Szkolenia

 • Kilka dobrych praktyk
 • Typy zmiennych
 • Operatory
 • Typy danych
 • Obiekty
 • Zdarzenia - Obsługa zdarzeń
 • Metody i właściwości typów podstawowych
 • Funkcje ( typy funkcji i zastosowania )
 • Tablice - operacje na zbiorach danych ( typy notacji )
 • Pętle typy i zastosowania
 • Instrukcje warunkowe ( przepływ kodu )
 • Model DOM - manipulacje elementami
 • Wywołania zwrotne
 • Przydatne biblioteki JQuery, Angular
 • Warsztaty - elementy interaktywne na stronach internetowych
 • Warsztaty - Budowa aplikacji webowej
 • Node.js
 • Różnice w standardach ECMAScript5 i 6

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

Wymagania

Kandydat powinien znać HTML i CSS i posiadać ogólną orientacje o strukturze strony www.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
48 godzin
40 godzin
32 godziny
Cena netto
1 700 zł
2050 zł
2 450 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin