Szkoła WWW

CSS zaawawansowany

Promocje

Opis szkolenia

Kurs CSS pozwoli opanować fundament współczesnego projektowania stron czyli arkusze stylowe. Arkusze CSS umożliwiają oddzielenie warstwy prezentacyjnej od treści, dzięki czemu swobodnie możemy nadawać naszym dokumentom kształty, kolory, tła, wymiary.

Dzięki arkuszom stylowym przeniesiemy nawet najbardziej skomplikowany projekt graficzny na interaktywną stronę www.

Podczas zajęć z zaawansowanych arkuszy stylowych wspólnie z wykładowcą – praktykiem „zakodują” Państwo projekt graficzny przenosząc statyczną grafikę w pełni interaktywny serwis internetowy.

Krok po kroku omawiając zaawansowane techniki kodowania szablonów nabędą Państwo umiejętności fundamentalne przy realizacji projektów stron internetowych.

 

Cel i efekt szkolenia

 • znajomość zaawansowanych arkuszy stylowych ( CSS/SASS )
 • umiejętność kodowania szablonów html 5/css 3
 • umiejętność animacji CSS/SVG
 • umiejętność pisania kodu zgodnego ze specyfikacją W3C
 • umiejętność optymalizacji kodu pod kątem przeglądarek ( IE, Firefox, Opera, Google Chrome, inne )

 

Ramowy Program Szkolenia

 • podział stylów:
  • lokalne;
  • wewnętrzne;
  • zewnętrzne;
 • formatowanie tekstów;
 • modelowanie elementów blokowych;
 • pozycjonowanie elementów;
 • opływanie warstw;
 • z-index ( kolejność warstw na osi z );
 • kreacja układu dwu i trój kolumnowego;
 • cięcie projektów graficznych ( html 5 / css 3 );
 • style warunkowe ( dostosowywanie arkuszy pod kątem poprawnego wyświetlania we wszystkich przeglądarkach );
 • Animacja z użyciem CSS
 • Technologia SASS - użycie i narzędzia
 • walidacja CSS.
 • SASS
 • Instalacja i środowisko
 • Posługiwanie się zmiennymi
 • Zagnieżdżanie reguł
 • Domieszki kodu mixins
 • Rozszerzenia reguł, selektory zastępcze
 • Importowanie plików cząstkowych
 • GIT
 • Narzędzia i instalacja
 • Przepływ
 • Tworzenie repozytorium
 • Zmiany na głównej gałęzi
 • Dodawanie i edycja gałęzi
 • Scalanie gałęzi
 • Eksport do zdalnego repozytorium
 • Pobieranie zdalnego repozytorium

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

Wymagania

Znajomość podstaw html i css

Kto powinien uczestniczyć?

Kurs skierowany jest do osób, które posiadają podstawowe umiejętności z zakresu tworzenia serwisów w html wraz z arkuszami CSS i chcą podnieść swoje umiejętności na wyższy poziom tworząc zgodne ze standardami oraz poprawnie wyświetlające się na wszystkich przeglądarkach szablony.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
16 godzin
14 godzin
12 godzin
Cena netto
860 zł
1075 zł
1290 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin