Szkoła WWW

JQuery

Promocje

Opis szkolenia

JQuery jest darmową biblioteką napisaną w języku JavaScript. Ma ona wspomóc deweloperów jak też ludzi którzy nigdy nie programowali w wykorzystaniu możliwości języka J.S. do obsługi typowych zadań webmasterskich. Należą do nich ukrywanie i pokazywanie elementów tzw. efekty. Manipulacja drzewem znaczników ( Document Object Model ). Dynamiczna zmiana reguł CSS. Ważną częścią JQuery jest technologia Ajax na kursie można będzie można zapoznać się z zaimplementowanymi w bibliotece możliwościami tej technologii.

 

Cele i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest przyswojenie najważniejszych elementów biblioteki JQuery. Tak by możliwe było maksymalne wykorzystanie możliwości Java Scriptu i technologii Ajax, bez długiego i żmudnego procesu poznawania języka i nauki programowania. 

 

Ramowy Program Szkolenia

  • Omówienie czym jest język Java Script;
  • Wprowadzenie do języka;
  • Sposoby implementacji biblioteki JQuery w dokumencie;
  • Zdarzenia w JQuery;
  • Efekty;
  • Zmiana reguł CSS;
  • Manipulacja drzewem DOM;
  • Zapytania Ajax.

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

Wymagania

Znajomość HTML i CSS na poziomie podstawowym.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
24 godziny
20 godzin
16 godzin
Cena netto
750 zł
975 zł
1125 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin