Szkoła WWW

Junior Frontend Developer

Promocje

UWAGA: SZKOLENIE ORGANIZUJEMY TYLKO W TRYBIE GRUP ZORGANIZOWANYCH I INDYWIDUALNIE.

 

Opis szkolenia

Kurs Junior Frontend Developer daje uczestnikom podstawy wiedzy niezbędnej  do pracy przy projektowaniu i budowaniu stron internetowych. Na zajęciach uczymy m.in. „pisać” strony w HTML i korzystać z edytorów oraz jak profesjonalnie „ciąć” projekty graficzno - funkcjonalne, tworzyć z nich szablony przy użyciu arkuszy stylowych ( CSS ) a także jak tworzyć efekty wizualne przy wykorzystaniu bibliotek JQuery.

 

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika w zakresie niezbędnym do samodzielnej pracy przy projektowaniu i budowie nowoczesnych,responsywnych witryn internetowych poprzez nabycie następujących umiejętności:
•    Poznanie słownika i składni HTML5;
•    Łączenia kodu HTML / CSS / JavaScript
•    Modyfikowania kodu HTML / CSS;
•    Tworzenia i optymalizowania skryptów JavaScript.
•    Wykorzystywania systemów CMS

 

Ramowy Program Szkolenia

 
•    Zagadnienia wstępne
•    HTML5
•    CSS3
•    Bootstrap 4
•    SASS
              
•    JavaScript
•    jQuery
            
    Warsztaty    
•    Cięcie Layoutu
•    Makieta HTML/CSS
•    Podstawy PHP dla CMS
•    Implementacja do do CMS Wordpress

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

Wymagania

Sprawne posługiwanie się myszą i klawiaturą, umiejętność tworzenia folderów i plików. Znajomość języka angielskiego będzie sprzyjała nauce.

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).


Możliwe jest również uzyskani DYPLOMU AKADEMII WWW po przedstawieniu pracy dyplomowej, w formie w pełni funkcjonalnego projektu internetowego zbudowanego z wykorzystaniem wiedzy nabytej podczas szkolenia.

Zobacz także: Junior Web DeveloperJunior Back End

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
52 godziny
44 godziny
36 godzin
Cena netto
1 680 zł
2 150 zł
2 600 zł

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin