Szkoła WWW

Projektant Motywów WORDPRESS

Promocje

Opis szkolenia

Tworzenie serwisów internetowych wymaga poznania wielu technologii webowych, dlatego szkolenie to ma wymiar interdyscyplinarny. Poczynając do zagadnień  związanych z projektowaniem graficznym a kończąc na poznaniu podstaw języków programowania niezbędnych do samodzielnej pracy w środowisku CMS Wordpress. Dzięki ogromnej ilości wtyczek (pluginów) możliwe jest przyśpieszenie pracy nad serwisem. Nie zastąpi to jednak dostosowania wyświetlania treści zgodnej z layoutem graficznym który zawsze tworzony jest pod konkretny projekt.   

Szkolenie kończy się przygotowaniem motywu pod okiem doświadczonego trenera.

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności kreacji autorskiego motywu i jego implementacja do CMS Wordpress.

Ramowy Program Szkolenia

Etap I

   • Technologia klient serwer – znacznie CMS

   • Struktura HTML

   • Najważniejsza znaczniki HTML

   • Wprowadzenie do CSS – dziedziczenie i kaskadowość

   • Pojęcie selektora w odniesieniu do struktury dokumentu

   • Selektory tagów klas i identyfikatorów

   • Pseudoklasy i pseudoelementy

   • Zagadnienia z RWD

Etap II

   • Narzędzia programistyczne

   • Praprocesor SASS - narzędzia

   • Składnia SCSS i najważniejsze elementy języka

   • Ćwiczenia z kompilowania kodu

   • Wprowadzenie do JavaScript

   • Najważniejsze elementy języka

   • Przydatne biblioteki ( JQuery , Anime.js , Scrollreveal )

Etap III

   • Projektowanie layoutu strony

   • Warsztaty

Etap IV

   • Budowanie makiety HTML/CSS/JS

   • Warsztaty

Etap V

   • Podstawy języka PHP

   • Najważniejsze elementy ( funkcje i klasy )

   • Instalacja Wordpressa

   • Omówienie najważniejszych opcji Panelu do Zarządzania Wordpressem

   • Wdrażanie motywu do CMS Wordpress

   • Warsztaty

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

Wymagania

Umiejętność sprawnego posługiwania się klawiaturą i myszą znajomość HTML5 i CSS3.

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
32 godziny
28 godzin
24 godziny
Cena netto
850 zł
1100 zł
1400 zł

 TERMINY