MS Office

Word I

Promocje

Opis szkolenia

MS Word to najpopularniejszy w Polsce komputerowy edytor tekstu. Szkolenie to dedykujemy tym, którzy nie mieli dotąd możliwości korzystania z niego i wszystkim „fałszywym początkującym” – znającym tylko określone funkcje tej aplikacji. Dzięki  szkoleniu będą mogli wykorzystywać wspaniałe możliwości MS Word zarówno w pracy jak i na użytek domowo-towarzyski.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami funkcjonowania programu MS Word, wprowadzania i formatowania tekstu, wstawiania obiektów jak tabele i rysunki oraz tworzenia wydruków.

 

Ramowy Program Szkolenia

 

 • Praca z aplikacją:
  • Pierwsze kroki w przetwarzaniu tekstu;
  • Ustawienia programu;
 •  Podstawowe operacje:
  • Wpisywanie danych;
  • Zaznaczanie danych;
  • Edycja danych;
  • Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie;
 •  Formatowanie:
  • Formatowanie tekstu;
  • Formatowanie akapitu;
  • Formatowanie dokumentu;
 • Obiekty:
  • Tabele;
  • Obrazy, rysunki, wykresy;
 • Podstawy i zasady tworzenia korespondencji seryjnej;
 • Drukowanie dokumentu:
  • Przygotowanie do druku;
  • Wydruk dokumentu.

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

  Oferujemy także pakiet szkoleń MS OFFICE PODSTAWOWY (WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint)

Wymagania

Sprawne posługiwanie się myszą i klawiaturą, umiejętność tworzenia folderów i plików, znajomość pakietu Office będzie sprzyjała nauce.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
20 godzin
18 godzin
16 godzin
Cena netto
689 zł
950 zł
1 220 zł

[zapis:word1}