MS Office

Excel II

Promocje

Opis szkolenia

Szkolenie Excel II, dedykujemy osobom, którym dotychczasowy zakres znajomości narzędzi tej aplikacji uniemożliwia optymalne wykorzystanie komputera w pracy zawodowej. Szkolenie to przeznaczone jest dla tych wszystkich, którzy maja już duże doświadczenie w pracy z Excelem lub przeszli szkolenie na poziomie podstawowym. Uczymy wykorzystania zaawansowanych narzędzi MS Excel.

 

Cel i efekt szkolenia

Celem szkolenia jest nauka optymalnego wykorzystania zaawansowanych narzędzi MS Excel a efektem powinno być ich zastosowanie w codziennej pracy osób zajmujących się księgowością, ekonomią, finansami czy statystyką.

 

Ramowy Program Szkolenia

 W celu unifikacji programu jego główne punkty oparto na Sylabusie ECDL Advanced.

 • Edycja:
  • Dane;
  • Prezentacja;
  • Ochrona arkusza:
   • Zabezpieczenie skoroszytu z użyciem hasła;
   • Zdjęcie zabezpieczenia skoroszytu z użyciem hasła;
 • Manipulacja danymi:
  • Sortowanie;
  • Zapytania i filtrowanie danych;
  • Powiązania;
  • Szablony;
  • Wykresy i grafika;
 • Funkcje:
  • Używanie predefiniowanych funkcji;
 • Analiza:
  • Tabele przestawne, analiza wielowymiarowa;
  • Inspekcje;
 • Narzędzia specjalne:
  • Makropolecenia;

 

Typy i rodzaje szkoleń

A: grupowe, binarne, indywidualne;
B: stacjonarne, wyjazdowe, online;
C: ogólnodostępne, zamknięte;
D: standardowe, szyte na miarę.

  Oferujemy także pakiet szkoleń MS OFFICE ZAAWANSOWANY (WORD, EXCEL, ACCESS, PowerPoint)

Wymagania

Sprawne posługiwanie się myszą i klawiaturą, umiejętność tworzenia folderów i plików, znajomość programu MS Excel na poziomie podstawowym.

 

Certyfikaty

Uczestnicy naszych szkoleń otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej (CERTYFIKAT AKADEMII WWW).

 

Tryb Szkolenia
Grupowy
Binarny
Indywidualny
Czas trwania
20 godzin
18 godzin
16 godzin
Cena netto
689 zł
950 zł
1 220 zł

TERMINY

Wiadomość została wysłana

Akceptuje regulamin